Alf Kjeller Konsult AB

Foto på Alf Kjeller tagen av Tomas Oneborg

Mina största styrkor att leda, strukturera, paketera, effektivisera och leverera. Därför är det inte konstigt att jag leder det mesta i projektform. Jag gillar att ta saker från start till mål och sen avsluta.

Erfarenheterna kommer från många år på bl a Stockholm Pride, Länsförsäkringar, Karolinska Sjukhuset Solna/Huddinge, Struktur, Regeringskansliet, Elevorganisationen, Avaya användarförening och Corel Corporation i Dublin.

Jag har främst arbetat i två parallella led de senaste åren. Som anställd chef för telekommunikation och arbetsplatsrelaterade tjänster och som volontär och projektledare/ansvarig för festivalverksamhet på i princip all fritid.

Det ena har stor budget, runt 70 MSEK och runt 20-25 medarbetare och konsulter. Verksamhet som aldrig får stå still. Det andra en mindre budget, runt 7 MSEK men desto fler medarbetare – runt 300-500 och en verksamhet som har ett definitivt mål och som inte kan repeteras eller testas innan – en festival måste starta på utsatt tid och dag och kan inte flyttas eller skjuts på. Det ena medarbetare som är anställda, det andra medarbetare som arbetar volontärt på sin fritid.

Spannet har gett mig en erfarenheter som tillsammans gör att jag har varit med om det mesta. Allt från komplicerade IT-system till marknadsföring via sociala medier. Från kommunikationsstrategier till att planera seminarieverksamhet. Från bemanningsbehov i Call Centers till att utifrån en beräknad ölförsäljning beräkna behovet av bajjamajjor. Mycket har det handlat om ledarskap på olika nivåer, extern och intern kommunikation, strategier och måluppfyllelse, upphandlingar, avtal, leverantörsstyrning och att skapa arbetsglädje och gemenskap.

 

Kommunikation, web och sociala medier

I de flesta projekt jag drivit har det ingått någon form av kommunikation och marknadsföring. Det har nu lett till att jag också haft (och har) flera uppdrag med att stötta föreningar och företag med kommunikation/marknadsföring (webb, nyhetsbrev, sociala medier mm), administration, arrangera event och liknande. Ett av mina uppdrag jag har nu i det segmentet är att vara Generalsekreterare i Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

 

Utbildning

Sedan några år arbetar jag också med utbildningar tillsammans med Jerry Nilsson på Call Center Management under begreppet teleutbildningar.se. Vi försöker inte konkurrera med ”riktiga” utbildningsföretag utan vi är två erfarna konsulter som delar med oss av våra erfarenheter.

 

Samarbetspartners

Som ett litet bolag kan man inte vara bra på allt. Förutom att jag samarbetar som partnerkonsult med Telemanagement i  telefoni-, och IT uppdrag, samarbetar jag med andra bolag och kreativa konsulter där det behövs och främst då med Call Center Management och Öppen Linje.

Sponsring och medlemskap

Varje år sponsrar jag olika verksamheter och organisationer. Bl a Stockholm Pride och Söderhamn Pride, men även också RFSLs stödfond, katthem och fadderbarn via SOS Barnbyar.

Företaget är också medlem i Företagarna, Stockholm Gaylife och föreningen Stockholm Pride.