I dag släppte Ericsson och TeliaSonera nyheten om att 5G ska bli verklighet i Stockholm om några år. Det kommer bli spännande eftersom 5G tekniken öppnar dörrarna till så mycket. 5:e-generationens nät kommer att ge de tekniska förutsättningarna för att få kvalitet (SLA) i näten för att t.ex. kunna köra förarlösa bilar och vård på distans. Men de nya näten kommer även att behövas för att klara av den väntade expansionen av Internet of Things (IoT) där det finns en nationell satsning med målet att Sverige ska bli ledande.

Vi i Sverige har varit först ut tidigare med alla generationer från 2 G och framåt men inte först ut att utnyttja möjligheterna fullt ut. Den här gången är vi nog mogna att ta steget till riktig mobilitet vilket innebär att vi kan börja effektivisera och digitalisera arbetsprocesserna. Nätverket för Telekomanvändare – NTK skriver om det på sin hemsida idag.

Vad gör NTK?

NTK följer utveckling inom Telekom noga och lyfter frågeställningarna, kunskap och erfarenheter vid ett flertal seminarier. De påverkar också myndigheter och aktörer på marknaden så att regleringar fungerar på rätt sätt. NTK är också vi partner till ett forskningsprojekt inom wireless@kth som har till syfte att bevaka företag och organisationers intressen. En av utmaningarna i det projektet som har identifierats är hur nätneutralitet, affärsmodeller etc påverkas. Missa inte att NTK har frukostmöte den 4 februari då de kommer ta upp just trender att hålla koll på under 2016.