Kommunikation, web & sociala medier

Det går inte att leda eller sälja tjänster om du inte kan kommunicera och marknadsföra. Vare sig det rör sig om produkter, tjänster eller idéer.

Inom webb & kommunikation hjälper jag ett antal företag och föreningar med design, underhåll och uppdateringar av hemsidor samt uppdateringar av nyhetsflöden i sociala medier.

Sedan 2016 har jag ett volontärt uppdrag so, kommunikationschef för nordens största pridefestival – Stockholm Pride. Förutom det har jag bland annat ett löpande uppdrag som generalsekreterare för Nätverket för Telekomanvändare – NTK där kommunikation (och arrangemang av konferenser/event) är en stor del av uppdraget.

Jag har satsat på att hjälpa mindre företag som inte själva har kompetensen eller tiden att själva sköta sin kommunikation. I mina uppdrag kan jag ta ett helhetsgrepp över design, texter, bilder och nyhetsuppdateringar.

I mina uppdrag ingår dessutom ofta att förutom bygga själva hemsidorna också skapa och sköta platser på Facebook, LinkedIn, Instagram eller andra sociala medier.

Jag har också utrustning och möjligheter att ta bilder och filma korta videofilmer.

Var jag kan hjälpa dig med

Vad jag kan hjälpa dig med inom Kommunikation, Web & Sociala medier är bland annat:

  • Uppstart, jag kan hjälpa dig komma igång med din kommunikation. Göra en färdig hemsida, skapa de sociala mediakonton du behöver och utbilda dig i hur du göra själv. Har också möjlighet att ta bilder och ge dig ett färdigt koncept.
  • Vara din egen kommunikationsavdelning. Jag kan underhålla din web med nyheter och uppdateringar, sköta dina sociala mediakonton,
  • Inhyrd kommunikationschef. Ni kanske inte har behöv av en på heltid eller kanske en tillfällig vikarie?
  • Kommunikationsstöd i ett projekt eller vid tillfällig arbetstopp
  • Rådgivning eller stöd rent generellt kring er kommunikation
  • Hantering av press och krishantering
  • Fotografering och video

Ja, jag vill veta mer. Kontakta mig!

10 + 4 =

Aktuellt

Strömlöst – vad gör vi?

Stormen Alfrida slog ut elförsörjningen i stora delar av Norrtälje kommun i veckor. Hur klarar man sig som privatperson och företagare? Vilka krav kan man ställa på kraftbolagen och telekomföretagen?

läs mer