Teleutbildningar.se, 2013- (pågår)

Uppstart och löpande adminstration av teleutbildningar.se I och med uppstarten av Teleutbildningar.se fick jag i uppdrag av mina kollegor att starta upp en webbplats, skapa e-post och starta upp närvaro på sociala medier samt att driva detta löpande. Uppstart Eftersom...

Teleansvarig – Teracom, 2016-2018

Perioden september 2016 till mars 2018 hade jag ett uppdrag som teleansvarig för Teracom. Teracom äger och driver det svenska marknätet för radio och TV. Teracom säljer också inplaceringar och service i bolagets master och byggnader samt kapacitetstjänster till...

Collaboration – Sandvik, 2014-2016

Framtagande av ny global koncernstrategi för telefoni och collaboration vilket omfattande ca 45 000 användare i ca 150 länder. Strategin omfattade förutom den tekniska arkitekturen även förslag till hur implementering och sedan förvaltning skulle kunna ske. Uppdraget...

Projektledare – Sandvik, 2013-2015

Från september 2013 till juni 2015 hade jag ett uppdrag som projektledare för implementation av ny telefonilösning för Sandvik i Sverige. Lösningen omfattade ca 9 000 anknytningar fördelade på 5 produktionsenheter runt om i Sverige, från Svedala i söder till ...

Projekt- och upphandlingsstöd – Landstinget Västernorrland, 2012-2013

Projekt- och upphandlingsstöd – Landstinget Västernorrland, 2012-2013 Som partnerkonsult till Telemanagement hade jag ett uppdrag som Projekt- och upphandlingsstöd vid upphandling av uppgradering och supporttjänster för Landstinget Västernorrland. Lösningen omfattade...