Grannsamverkan Brukskvarn, 2015- (pågår)

Hemsida för Grannsamverkan i Brukskvarn Uppdraget bestod i att ta fram en hemsida och e-postfunktioner för Grannsamverkan i Brukskvarn. Efter produktion ingår även drift och underhåll av sidan. Från a-ö I arbetet ingick allt från grunden eftersom de inte hade något...

Generalsekreterare NTK, 2012- (pågår)

Ny Generalsekreterare Hösten 2012 blev jag utsedd till generalsekreterare i dåvarande NTK – Näringslivets Telekomförening då dåvarande generalsekreteraren Rune Nilsson valde att sluta. Jag hade tidigare varit styrelsemedlem i föreningen som representant från...

Teleutbildningar.se, 2013- (pågår)

Uppstart och löpande adminstration av teleutbildningar.se I och med uppstarten av Teleutbildningar.se fick jag i uppdrag av mina kollegor att starta upp en webbplats, skapa e-post och starta upp närvaro på sociala medier samt att driva detta löpande. Uppstart Eftersom...

Projektledare – QX Pride Tour, 2016

QX-tältet Stockholm Pride 2016 Uppdraget var att ansvara och vara projektledare för QX förlags etablering I Pride Park under Stockholm Pride sommaren 2016. Etableringen består bl a av försäljning av varor ut QX Shop, prenumerationer och festbiljetter, yta för...

Collaboration – Sandvik, 2014-2016

Framtagande av ny global koncernstrategi för telefoni och collaboration vilket omfattande ca 45 000 användare i ca 150 länder. Strategin omfattade förutom den tekniska arkitekturen även förslag till hur implementering och sedan förvaltning skulle kunna ske. Uppdraget...