Barn i krig har rätt att gå i skolan

Jag tycker att alla barn har rätt till utbildning och få en bra start i livet, även om man bor i ett land med krig och oroligheter. Därför är det självklart att jag skänker pengar till Musikhjälpen 2016. Det är en liten peng för mig men betyder mycket för andra.

Årets tema

Temat för årets sändning är ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”. Man beräknar att det är över 30 miljoner barn som inte kan gå i skolan på grund av krig och konflikter.

Bidra du med. Alla kan bidra med något. Mer information om Musikhjälpen hittar du här.