Med förvaltning på agendan

Nätverket för Telekomanvändares – NTKs första nätverksmöte ägde rum den 19 september och det var två ämnen inom förvaltning som stod på agendan. Jag skrev för deras räkning en kort rapport som sammanfattar en del av vad som togs upp.

”Bra och effektiva supporttjänster”

Först ut var  Peab Support och min samarbetapartner inom bl a Teleutbildningar.se – Jerry NilssonCall Center Management – även ledamot i NTKs styrelse med ämnet ”Bra och effektiva supporttjänster”.

De pratade om resan Peab gjort med att utveckla sitt IT kundstöd till att gå från HelpDesk till Kundstöd och från IT-support till Shared Servicecenter. En resa kantad med utmaningar som tagit några år.

Praktiska tips

Peab och Jerry levererade en hel massa bra praktiska konkreta tips och det blev många intressanta diskussioner bland oss på plats. Ett bra pass med många bra tips och idéer. Bra och effektiva supporttjänster är helt klart ett ämne som intresserar många.

Det finns många ”Helpdeskar/Servicedeskar” som skulle kunna utvecklas där ute och gå från att bara vara ett ”costcenter” till att vara ett riktigt Shared Servicecenter och en central del i företaget.

”Vi hjälper leverantören att lyckas”

Andra talare på plats var också en ledamot i NTKs styrelse, tillvardags på 2improve, vars ämne var ”Vi hjälper leverantören att lyckas”.

Han belyste med konkreta exempel på hur vi som kunder skulle kunna få ut mer av de leverantörer vi har om vi istället för att försöka ”sätta dit dem” istället hjälper dem att lyckas.

Precis som i förra passet vart det många praktiska tips och erfarenheter från både offentlig förvaltning och privata företag.

Viktigt med bra relationer

En av frågeställningen han resonerade kring var ”är alla leverantörer lika dåliga eller lika bra?” Det blev även här många diskussioner och det jag konstaterade utifrån diskussionerna var att det skiljer sig nog egentligen inte så mycket mellan olika leverantörer. Det som kanske skiljer sig är snarare vilken relation man har med sina leverantörer.

Ordning och reda och att man jobbar mot samma mål och efter gemensamma spelregler är troligen den bästa förutsättningen för ett bra samarbete. Ett annat ämne som kom upp var också hur det fungerar vid upphandlingar. Har vi rätt förväntningar på varandra från början? En bra fråga att ställa sig då och då.

Apropå relationer

Vill du veta mer om Nätverket för Telekomanvändare – NTK så hör av dig. Likaså om du vill ha bilderna som visades eller ha kontakt med någon av föredragshållarna.

NTK har nästa nätverksmöte den 17 november. Jag kommer lägga upp information på hemsidan när det är dags för inbjudan och att anmäla sig.