Planerade nätverksmöten

Datum är nu klara med Nätverket för Telekomanvändare – NTKs möten i höst. Covid-19 har ju ställt till det även för NTK med uppskjutna nätverksmöten under våren. Det blir en spännande höst med bland annat en heldag kring arbetsplatser.

Aktuella datum och tider

  • 16 september, frukostmöte 0900-1000
  • 22 oktober, temadag
  • 3 december, frukostmöte 0900-1000

NTK kommer presentera uppdateringar löpande på deras web: telekomanvandare.se