Nätverksmöte 19 september

Den 19 september har Nätverket för Telekomanvändare – NTK höstens första nätverksmöte. Denna gång är det förvaltning som står på agendan och frågan som ska besvaras är ”Finns det vinster i effektiv förvaltning?”

Förvaltning av tjänster är nyckeln till framgång både ur upplevelse och effektivitet för våra kunder, användare och inte minst leverantörer. Att förvalta är också att skapa en organisation som ger rätt stöd och support de som använder tjänsten samtidigt som vi har ett ansvar i relationen med våra leverantörer.

Exempel från Peab kundsupport

Jerry Nilsson kommer tillsammans med en gruppchef och supportansvarig inom Kundstöd på Peab Support prata om hur verksamheten kunnat utvecklas och klarat sina utmaningar trots tufft utgångsläge. En utveckling som blivit så bra att konceptet som vuxit fram blivit en framgångssaga och används nu för att bygga ett shared servicecenter. Vi belyser resan och en del av de frågor som bemanningsplanering, mjuka värden, leverantörsrelationer m fl som vi behövt hantera.

Den andra punkten kommer en av ägarna på 2improve att hålla i och han kommer prata om vår syn på förvaltning. Kan vi förvalta bättre genom grundsynen ”Vi hjälper leverantören att lyckas” Vad händer när leverantörssamverkan inte fungerar. När vi tvingas läsa avtal, hantera viten men ändå behåller grundsynen till den goda förvaltningen.

Vi kommer få höra exempel från Peab, Trollhättans stad, Stockholms Läns landsting och Region Halland.

Anmälan

Nätverksmötet äger rum mellan 15:00-17:00 i Stockholm. Det går att vara med per video om man inte kan vara med på plats. Sista anmälningsdag är 14 september. Läs mer här på NTKs hemsida.