Stopp Apotek2

Nästa medlemsmöte som Nätverket för Telekomanvändare – NTK håller den 9 september har temat Kundkrav och Kontinuitet. I samband med det har min kollega i teleutbildningar.se och NTKs styrelse, Jerry Nilsson, Call Center Management tillsammans med Roland Pihlström, VD Kalix Tele24 skrivit en artikel kring detta. Deras tes är att vi kan inte leva utan den digitala revolutionen men aktörerna måste klä den med funktionskrav samt tillitskrav och toppa med en kontinuitetsplan. Samt att även vi konsumenter och medborgare måste ha en egen kontinuitetsplan om vårt ordinarie personliga digitala mönster krånglar eller står stilla. Det är inte kul att stå vid kassan på affären och kortet inte vill fungera.

Artikeln kan du läsa här. Och självklart är du välkommen att anmäla dig till nätverksmötet. Mer information om själva mötet finner du via denna länk.