Nytt nätverksmöte med NTK 9 juni

Hela IT- och telekombranschen utvecklas starkt mot leverans i form av molntjänster istället för traditionella IT- och telekomerbjudanden.

Kunskapen hos oss köpare och förväntningar på affärsmodeller och kontraktsvillkor är dock fortfarande i stor utsträckning baserade på traditionella modeller.

Om det kommer Nätverket för Telekomanvändare – NTK att hålla ett frukostmöte den 9 juni mellan 08:00-10:00.

Vad som kommer tas upp är:

  • Vad finns det att köpa, vad kan vi köpa och vad bör vi inte köpa i molnet
  • Trender och jämförelser med andra liknande serviceområden i förändring
  • Grundläggande skillnader i avtalsmodeller och ersättningsmodeller mellan molntjänstupphandlingar och upphandling av traditionell IT/telekom

Anmälan och mer info

Välkommen med din anmälan genom ett mail till NTK via denna länk. Sista dag för anmälan är den 1 juni.

Mer info finns på NTKs hemsida.