Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar

Nätverket för Telekomanvändare – NTK har årets sista nätverksträff den 24 november. Temat denna gång är ”Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar”.

Att NTK tar upp ämnet beror mycket på den problematik med dålig eller obefintlig mobiltäckning som uppstått och uppstår i nya bostäder.

Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu kolliderar med den mobila utvecklingen. Vi får fönster som innehåller metallskikt som håller de mobila signalerna ute. Att i dagens högteknologiska samhälle inte kunna använda modern teknik i våra moderna bostäder blir ett problem.

Skanska och ”Smarta hem”

På mötet kommer ni få träffa Anna-Carin Busk som jobbar med Projektledning Produktutveckling på Skanska och Tomas Moström, Utvecklingschef berätta hur Skanska ser på problematiken och de arbete man gör tillsammans med Ericsson för att försöka lösa problemet.

Operatörernas ansvar

Vi kommer också fä höra Håkan Andersson, Manager Radio på Telenor som kommer och berättar om det samarbete Telenor har med bl a Skanska och även andra operatörer på marknaden. Finns det idag lösningar på problematiken med inomhustäckningen Hur ser framtiden ut? Är WiFi Calling nästa steg?

Mer information om mötet

Om du är intresserad finns det mer information på Nätverket för Telekomanvändare – NTKs hemsida.