Nya möjligheter med Intelligent Communication

Jag är ju en mångsysslare ur ett perspektiv, men samtidigt inte ur ett annat. Det är ju projektledning, att få saker gjorda och aktiviteter avslutade samt kommunikation jag arbetar med. Kommunikation både ur ett verbalt och tekniskt perspektiv.

Hur som – nu är det dags igen för ett nytt spännande nätverksmöte för Nätverket för telekomanvändare – NTKDenna gång en uppföljning från ett nätverksmöte i höstas då Pedra Herdegen från Pensionsmyndigheten pratade kring hur de ersatt kontorstelefonin med Lync/Skype.

Från Skype till Teams

Denna gång kommer Microsoft och pratar om den förändring som pågår med Skype for Business Online i och med att den integreras i Teams.

Vilka nya möjligheter ger den integrationen? Hur kan vi tänka framåt med vår kommunikationsstrategi? Vad händer med vår befintliga Skype for Business installation?

Jag har själv arbetat i Teams och har hittills inte riktigt kunnat anamma verktyget, men den utvecklas hela iden.

Intresserad?

Nätverksmötet är den 22 februari och mer information samt hur du anmäler dig finns på NTKs hemsida. Vi kanske ses?