IT och telekom

Vi arbetar med projektledning, strategi, ledarskap, rådgivning och utbildning inom telefoni och IT relaterade tjänster. I området IT och telekom räknar vi också både arbetsplatstjänster och Contact Center.

Vi arbetar med enkla men kraftfulla verktyg. Vi jobbar med checklistor och visuella tid- och aktivitetsplaner, gärna med bilder och ett bildspråk. Vi tror på regelbundna, korta och effektiva avstämningar. Vi tror på ordning och reda samt arbetar pragmatiskt.

Vi tror också på att om man trivs och om det är kul att arbeta gör man ett bättre jobb.  Vi arbetar därför lite extra med att skapa bra stämning i projekt-, och arbetsgrupper.

Utbildning

Under alla mina år och nästan alla mina projekt får vi starta med att berätta hur saker hänger i hop och hur hantverket telefoni fungerar.

Även om det blir mer och mer integrerat i alla annan kommunikation, vilket vi anser det ska vara, så finns det fortfarande behov av kunskaper i hantverket.

Därför driver vi tillsammans med vår samarbetspartner Call Center management bland annat Teleutbildningar.se tillsammans.

Samarbeten

Vi tror på samarbeten och vi samarbetar ofta med andra företag och organisationer i våra uppdrag. Våra kunders behov ser olika ut och beroende på vad som krävs i ett uppdrag plockar vi ihop den kompetens och erfarenhet som krävs.

Nätverk och utveckling

Utvecklingen går snabbt och att dela erfarenheter och tankar, idéer är en del i vårt utvecklingsarbete. Vi vill vara nära utvecklingen och ligga i framkant med arbetssätt och teknik. Därför har vi valt att vara med i olika nätverk, bland annat Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

Våra tjänster

Projektledning

Står ni inför ett införande eller teknikbyte? Vi går in som projektledare för ditt implementations-, upphandlings-, eller verksamhetsutvecklingsprojekt.

Interimschef

Barnledigheter? Väntar ni på att anställa? Oavsett orsak – Om du behöver du en tillfällig chef för din support, Help Desk, ditt Contact Center eller annan del av dig verksamhet så finns vi. Vi går in som tillfällig chef och ledare på kort eller lång tid beroende på behovet. Vi är erfarna och kan snabbt ta ansvar.

Teleansvarig

Behöver ni någon som tar ansvaret för telefonin? Vi fungerar som din teleansvarig, systemansvarig, förvaltningsledare eller motsvarande. Antingen på distans eller på plats hos dig i den omfattning som krävs.

Förvaltningsledare Telefoni

Behöver ni någon som tillfälligt tar förvaltningsansvaret för telefonin? Vi fungerar som er tillfälliga förvaltningsledare fram tills ni har fått en permanent lösning.

Upphandling

Vi har erfarenheten som behövs för ditt upphandlingsprojekt oavsett vilket behov du har. ”Lösning på plats”, molntjänst, Contact Center agent på kran eller annan lösning? Vi hjälper dig med rådgivning, kravspecifikationer, utvärderingar och kan leda din upphandling.
u

Nulägesanalys

Vart ska vi? Om svaret inte är alldeles solklart är det kanske dags för en nulägesanalys. Vi hjälper dig att ge dig en lägesbild och ger dig förslag på hur ni kan gå vidare.

Utbildning

Osäker på hur saker fungerar? Hur allt hänger ihop? Ny ansvarig? Vi hjälper er att förstå. Vi utbildar inom Contact Center management, bemanningsplanering eller rent generellt hur telefoni fungerar och hänger ihop med övriga system.

Några exempel på genomförda uppdrag

  • Ansvarig telekom och telekomutveckling för ett av Sveriges större försäkringsbolag
  • Ansvarig och projektledare för kravsoecifikation, upphandling och implementationen för telefonväxelsystem för att av Sveriges största akutsjukhus
  • Teleansvarig för statliga och privata bolag
  • Kravspecifikation operatörsupphandling för större svensk kommun
  • Utbildning av teleansvariga för både privata företag och offentlig verksamhet
  • Utveckling, upphandling och införande av röststyrningssystem för ett av Sveriges största försäkringsbolag
  • Projektledare för implementation av ny telefonilösning för ett av Sveriges största industriföretag
  • Införande av ny telefonistfunktion för ett av Sveriges största försäkringsbolag
  • Rådgivning och kravspecifikation för ny telefoniupphandling för ett av Sveriges landsting/regioner
  • Utveckling av Contact Center funktioner och upphandling för Kanadensiskt IT-bolag i Dublin

Aktuellt

Share This