Mångfald, hbtq och affärsstrategi

Den 21 mars kommer jag att vara med i ett panelsamtal kring hur mångfald och hbtq. Panelsamtalet arrangeras av SGLCC – Scandinavian Gay and Lesbian Chamber of Commerce tillsammans med Holländska, Franska, Schweiziska och Amerikanska handelskamrarna i Stockholm.

Vi kommer prata kring hur mångfald kan ligga som grund för din affärsstrategi och som en nyckel till innovation och utveckling. Mångfald kan bidra till öka marknadsandelar och försäljningssegment, locka till talang och öka produktiviteten. Många företag tittar nu också på hur mångfald kan öka sina försörjningskedjor. I panelen finnsframstående representanter från stora multinationella företag och småföretaget (d v s jag) som delar sina erfarenheter och ser på framtiden. Framför allt kommer ju jag prata kring mina erfarenheter och jag kommer också lyfta situationen och möjligheterna för oss småföretagare.

Efter panelen presenteras SGLCC Award och vinnare av SGLCC Diversity Ranking 2017. Vi kanske ses?