Denna vecka gick jag en utbildning i marknadsföring på Facebook och InstagramBergs School of Communication i Stockholm.

I Sverige har Facebook idag ca 5,7 miljoner användare och i genomsnitt 2,8 miljoner besökare per dag. Instagram har ca 3,2 miljoner användare och ca 1,9 besökare per dag.

De är lika stora som dagstidningarna under deras glansdagar och det är nästan inget TV program som har så många tittare.

Kanalerna växer och även om det finns många som säger att Facebook är dött eller att ”ungdomarna flyr Facebook” så talar statistiken ett tydligt språk. Mer information om vårat användande av Internet finns på internetstatistik.se.

50 miljoner företagssidor

Facebook och Instagram är inte bara för privatpersoner. Det finns ca 50 miljoner företagssidor registrerade på Facebook. Båda kanalerna erbjuder idag fler möjligheter än någonsin för både stora som små företag och organisationer att marknadsföra sig. T ex använde vi i festivalledningen för Stockholm Pride 2012 Facebook som en av våra viktigaste kanaler för att nå ut och det var en av faktorerna som gjorde att vi lyckades vända mediabilden av festivalen.

Bra komplement

Jag tror definitivt att både Facebook och Instagram kan vara ett komplement till hemsida, LinkedIn och Twitter för de företag och organisationer som jag stöttar med web och kommunikationstjänster.