Vi har bytt namn! från och med nu heter vi inte längre Alf Kjeller Konsult AB utan Alf Kjeller AB. Vi kommer successivt att uppdatera på alla ställen det gamla namnet syns.