Projektledning och verksamhetsutveckling. Från start till mål.

Jag hjälper er med projektledning, verksamhetsutveckling, kommunikation, utbildning samt chefs-, & ledarskap.  Jag hjälper er att analysera nuläget, formulera målet, planera resan och sen genomföra den. Med andra ord att ta er och dig från start till mål.

Verksamhetsområden

De verksamhetsområden jag främst arbetar inom är Festival, evenemang & konferenserIT, telekom & arbetsplats samt Kommunikation, web & sociala medier.

Mina styrkor

Mina största styrkor att leda, strukturera, paketera, effektivisera och leverera. Därför är det inte konstigt att jag leder det mesta i projektform. Jag gillar att ta saker från start till mål och sen avsluta.

Min bakgrund

Erfarenheterna kommer från många år på bl a Stockholm Pride, Länsförsäkringar, Karolinska Sjukhuset Solna/Huddinge, Struktur, Regeringskansliet, Elevorganisationen, Avaya användarförening och Corel Corporation i Dublin.

Jag har främst arbetat i två parallella led de senaste åren. Som anställd chef för telekommunikation och arbetsplatsrelaterade tjänster och som volontär och projektledare/ansvarig för festivalverksamhet på i princip all fritid. Inom båda leden har jag arbetat med projektledning, kommunikation, ledarskap och utbildning.

Det ena har stor budget, runt 70 MSEK och runt 20-25 medarbetare och konsulter. Verksamhet som aldrig får stå still. Det andra en mindre budget, runt 7 MSEK men desto fler medarbetare – runt 300-500.

En verksamhet som har ett definitivt mål och som inte kan repeteras eller testas innan – en festival måste starta på utsatt tid och dag och kan inte flyttas eller skjuts på. Det ena med medarbetare som är anställda, det andra med medarbetare som arbetar volontärt på sin fritid.

Spannet har gett mig en erfarenheter som tillsammans gör att jag har varit med om det mesta. Allt från komplicerade IT-system till marknadsföring via sociala medier.

Från kommunikationsstrategier till att planera seminarieverksamhet. Från bemanningsbehov i Call Centers till att utifrån en beräknad ölförsäljning beräkna behovet av bajjamajjor.

Mycket har det handlat om ledarskap på olika nivåer, extern och intern kommunikation, strategier och måluppfyllelseupphandlingar, avtal, leverantörsstyrning och att skapa arbetsglädje och gemenskap. Eller som man också skulle kunna säga – skapa ordning och reda och se till att saker blir gjorda.

Utmärkelser

Jag har genom åren fått en del utmärkelser. Bland annat “Keep up the Good Work” på QX Gaygala våren 2013 för mitt arbete med Stockholm Pride.

Jag fick Nortels “Ambassador Award Multimedia Contact Centre” 2007 för mitt arbete med att utveckla röststyrning och integration av röststyrningssystem med CRM och talsvarssystem.

Ansvarsfullt företagande

Varje år sponsrar jag olika verksamheter och organisationer. Bl a Stockholm Pride och Söderhamn Pride, men även också RFSLs stödfond, katthem och fadderbarn via SOS Barnbyar.

När jag reser försöker jag resa så miljömedvetet jag kan. Åker tåg när det fungerar och kommunalt så mycket jag kan (om det inte är gång och cykelavstånd).

Försöker också handla rättvise och miljömärkt så mycket det går.

Läs mer i företagets Miljöpolicy, Kvalitetspolicy och hur företaget hanterar personuppgifter.

Samarbetspartners

Som ett litet bolag kan man inte vara bra på allt. Förutom att jag samarbetar som partnerkonsult med Telemanagement i  telefoni-, och IT uppdrag, samarbetar jag med andra bolag och kreativa konsulter där det behövs och främst då med Call Center Management och Öppen Linje.

Medlemskap

Som företag har jag valt att vara medlem i ett antal organisationer och sammanslutningar.

Bland annat är företaget medlem i Företagarna, Nätverket för Telekomanvändare – NTK,  Stockholm Gaylife, föreningen West Pride, föreningen Stockholm Pride och SGLCC – Scandinavian Gay and Lesbian Chamber of Commerce.

Sociala Medier

Följ oss gärna i sociala medier för löpande uppdateringar. Företaget finns på Facebook och LinkedIn. Jag finns på LinkedIn, Instagram och Twitter.

Kontakta oss

12 + 15 =