Planeringskonferens Teleutbildningar.se

I måndags träffade jag Jerry Nilsson, Call Center Management, min ”partner in crime” i samarbetet Teleutbildningar.se och kund (jag sköter hans hemsida) för en planeringskonferens i Helsingborg.

På agendan var bland annat vårt samarbete – Teleutbildningar.se och utvecklingen av utbildningen i Contact Center management som har utvecklats från en endagars till en tvådagarsutbildning. Vi tog också upp fortsatt utveckling av Call Center managements hemsida och det kommande nätverksmötet som Nätverket för Telekomanvändare – NTK har den 19 september.

”Intro:”

Vi pratade också om nytt koncept för lite snabbare mer koncentrerade utbildningar. De går nu under arbetsnamnet ”Intro:”. Vi kommer fortsätta arbetet med dessa och kommer förhoppningsvis kunna presentera mer inom en kort framtid.

Datum för vårens utbildningar

Vi spikade också datum för vårens utbildningstillfällen av Contact Center management och Voice management:

  • Contact Center management, 26-27 april 2017
  • Teleansvar- Voice managament – 17-18 maj 2017