Höstens första nätverksmöte för Nätverket för Telekomanvändare – NTK blir hos IKEA i Malmö. Vi medlemmar får möjlighet att lyssna till hur IKEA tänker och jobbar med kommunikation lokalt och internationellt. Det blir också en rundvandring i deras nya kontor.

Innehåll – IKEA ur ett kommunikationsperspektiv

  • Hur håller man ihop kommunikationen i ett världsomspännande företag som IKEA? Hur är man organiserade för detta?
  • Hur ser kommunikationsverksamheten för telefoni ut i Sverige med Älmhult som bas?
  • Vilken strategi finns för att hålla ihop distansmöten, vilka verktyg används och vilka är på väg?
  • Vilka plattformar använder IKEA och hur fungerar det?
  • Rundvandring i deras nya kontor

Intresserad?

Läs mer på NTKs hemsida för all info om hur du anmäler dig, kostnad och liknande. Vi ses kanske?