pride-2015-dekal-supporter-web

Även i år bekänner jag färg och är stolt supporter till Stockholm Pride 2015.

Stockholm Pride är en ideell förening vars syfte är att planera, marknadsföra och genomföra festivalen Stockholm Pride varje år.

  • ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna
  • arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.
  • solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som oss.

Mer information om Stockholm Pride finns på deras hemsida.