Framåt och bakåt för rättigheter

Det går både framåt och bakåt. Det kan vi snabbt konstatera efter att Alf Kjeller har varit på den 5:e internationella konferensen East meets West i Wien i förra veckan.

Det var till panelsamtalet ”A look from the East and look from the West” i Wien som Alf Kjeller som företagare blev inbjuden att prata kring situationen för hbtq-personer i Sverige tillsammans med en kollega från tyska hbtq-handelskammaren, en aktivist för hbtq och mänskliga rättigheter från Armenien och en från Skopje Pride i Nordmakedonien.

Vad vi menar med att det går både bakåt och framåt är att det i Sverige och Tyskland utåt sett ser ut att vara ett mångfaldsparadis men att det i själva verket går bakåt i vardagslivet för oss hbtq-personer. I Nordmakedonoen och Armenien går det framåt. Där ökar toleransen så sakta och rättigheter börjar komma på plats (i alla fall i Nordmakedonien). Att det ser ut som det gör kräver eftertanke.

Storföretagen har förstått och är aktiva

I företagsvärlden, i alla fall hos många stora internationella storföretag (IBM, Accenture och MSD var med på konferensen) har man insett att mångfald är en viktig förutsättning till lönsamhet. Man formligt skriker efter mångfald bland anställda och leverantörer och arbetar aktivt för att knyta till sig minoritetsägda företag, som t ex företag ägda av hbtq-personer.

Temat på konferensen var ”Breaking through the glass ceiling”. Ett passande tema för det är precis det vi behöver göra. På så många olika sätt. Att bland annat se fördelarna med att vara just en hbtq-person när man säljer sina tjänster och produkter. Inte som bl a Alf tidigare blivit uppmanad – att dölja och verka så ”normal” som möjligt för att inte sticka ut. Inte ”prata så mycket om att du är gay och att med prajd”.

Men det är ju det vi ska göra! Mycket mer! Vi alla ska vara stolta för den vi är och inte försöka vara någon annan.

Att ha en annan bakgrund och ett annat perspektiv på saker och ting är positivt. Att fler ifrågasätter saker på ett annat sätt. Har andra erfarenheter (både bra och dåliga) att dela med sig av.

Ju fler perspektiv och erfarenheter vi har på en arbetsplats, i en arbetsgrupp eller i ett projekt ju bättre är det. Vi ska ta emot våra olikheter och se det som något bra.

I alla uppdrag eller tjänster vi har kommer mångfalden in direkt. I praktiken. Oftast också på platser och i roller som brukar vara ganska stereotypa.

Konferensen övervakades av Österrikisk press och om du förstår tyska kan du läsa artikeln här. Alf Kjeller lyckades både bli omnämnd och med på bild.

HBTQ-handelskamrar

Alf Kjeller AB är medlem i den skandinaviska hbtq-handelskammaren, SGLCC och Alf Kjeller har också varit med i arbetet kring uppstarten av EGLCC, den europeiska hbtq-handelskammaren som lanserades offentligt under konferensen.

Vi kommer absolut att fortsätta det arbetet för att förbättra situationen för hbtq-ägda företag och för hbtq-personer i näringslivet. Är du intresserad att vara med så hör av dig så tar vi en fika.

Om East meets West

East meets West är ett nätverk vars syfte är att stärka hbtq-personer i näringslivet. EmW är baserade i Wien och grundades 2013.

Sedan 5 år arrangerar de årligen en internationell konferens där hbtq-personer från näringslivet från östra och västra Europa träffas för att nätverka och diskutera kring hur vi kan förbättra situationen för hbtq-personer inom näringslivet. Temat denna gång var ”Breaking through the glass ceiling”.

East meets West är också en av grundarna av EGLCC.