Behöver du fylla på lite kring dina kunskaper i hantverket telefoni och telekom? De öppna utbildningarna vi planerat för Teleutbildningar.se i höst är:

UGL – Utveckling av grupp och ledare

22-26 oktober
26-30 november

Läs mer om UGL här

Voice Management

7-8 november (2 dagars)
22 november (1 dagars)

Läs mer om Voice Management här

Contact Center Management

24-25 oktober (2 dagars)
22 november (1 dagars)

Läs mer om Contact Center Management här