Nätverket för Telekomanvändare – NTK hade ett frukostmöte den 4 februari. Temat var ”Trender att hålla koll på 2016” och självklart var jag som generalsekreterare på plats.

Talare, eller snarare diskussionsledare, var Bertil Nordlund från Knowit och Jukka Ristijärvi från Telemanagement. De presenterade en trendanalys utifrån sina erfarenheter och den bild som de har utifrån hur telekomleverantörer och företags/myndighetskunder agerar och planerar att agera.

Det var ett jätteintressant möte och det var både kul och intressant att diskutera med de övriga som var på plats. Mötet satte verkligen igång tankar och ibland fick jag en ”aha-upplevelse” och ibland blev mina ”egna trendspaningar” bekräftade.

Konsolidering och centralisering

Krafterna nu går mot konsolidering och centralisering. Det är också något som jag själv ser när jag är ute på företag. Man försöker minska floran av program och tjänster och ta bort sådant som överlappar och minska antalet leverantörer.

Färre och färre företag köper t ex en företagsväxel som man driftar själv med egen personal. Om man har hårdvara försöker man minska antalet servrar etc.

Konsolideringen ser jag som en nödvändighet. Tjänsteutvecklingen går fort på marknaden och man hinner inte som företag att själva vara i framkant. Man vill vara mer ”lättfotad” och kunna agera snabbt.

Mera i molnet

Molntjänster är här för att stanna och kommer utvecklas. Företag och myndigheter har en utmaning i kravställande och upphandling. Säkerhetsfrågan kommer bli viktigare och viktigare.

Tjänsterna kommer också bli enklare och flexiblare. Vi kommer agera snabbare och inte vilja vara låsta i långa upphandlingar som vi varit vana vid att vara.

Digitalisering

Vi har bara sett början av den digitalisering som sker. Jag tror påverkan blir lika stor som den var när vi gick från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Vi har tidigare sett en digitalisering av enklare administration, t ex betalar vi räkningar via Internet och skickar inte in Postgirotalonger. Flygbiljetter är digitala. Det finns robotar som arbetar i gruvindustrin etc.

Det som sker nu är att digitaliseringen kommer inom andra branscher och funktioner. Sjukvård, beslutsfattande, transporter (förarlösa tåg och bilar) etc. Det är spännande men samtidigt lite skrämmande. Stora krav kommer ställas på säkerhet och tillgänglighet och vi kommer behöva tänka om i samhället när det gäller till exempel sysselsättning och utbildning.

Färre mobiloperatörer och adjö sim-kort

Troligen kommer en stor konsolidering bland mobiloperatörer att ske. Det finns ett 100-tal inom EU och kommande investeringsbehov och regleringar nödvändiggör en konsolidering. En trolig utveckling är också att vi i framtiden kommer betala per datamängd istället för per samtalsminut.

Simkorten är på väg bort och ersätts av en mjukvara. Det gör att vi kan köpa access på helt andra sätt med helt andra förutsättningar.

Förvaltning – Telechefens återkomst?

Förvaltningen av telefonin måste förändras. I och med att telefonin i många fall flyttats till IT avdelningar och ”smetats ut” i IT avdelningarnas olika förvaltningsmodeller finns det ingen som har he överblick eller ser helheten.

Tjänsten telefoni blir svår att förvalta eftersom det till stor del inte ens är ett förvaltningsobjekt. Här kommer det ske saker. Kanske är det dags för Telekomchefens återkomst?

Jag märker ett större intresse för ”teleansvar” och det eftersöks kompetens i hur man förvaltar telefoni. Får många frågor när jag är ute och träffar företag och vi märker det på intresset för Teleutbildningar.se’s utbildning i Teleansvar. Utbildningen i höstas var t ex fullsatt.