Trendspaning med Jukka och Bertil

I juni har Nätverket för telekomanvändare – NTK ett av sina mest populära nätverksmöten, nämligen det med trendspaning och nedslag i arbetsplats och kommunikation.

Covid-19 har satt sina spår och påverkat våra arbetssätt snabbare än vad vi trodde var möjligt. Vi som konsulter är ofta vana vid att arbeta en del av tiden på distans eftersom uppdrag kan spridda över landet eller innefatta företag/organisationer som har en internationell och nationell verksamhet. Men det stora genomslaget av helt digitalt arbetssätt är helt nytt.

Arbete har ännu mer blivit något man gör, snarare än en plats och tid. Papperslösa kontoret inträffade aldrig utan det blev kontorslösa arbetet istället. Digitaliseringen är inte längre bara att mötas digitalt, utan frågan är snarare hur vi kan jobba smartare.

Trendspanarna

Bertil Nordlund på Knowit och Jukka Ristijärvi på Redway har båda har en mycket lång erfarenhet av telekombranschen tar i år en titt på de viktiga trenderna i marknaden. Hur marknaden kommer att utvecklas, vilka effekter digitaliseringen för och ger samt hur vi som användare och ansvariga för detta viktiga område påverkas. 

Sen blir det också bli en del neddykningar i praktiska och jordnära frågeställningar som kan vara till nytta och många och intressanta diskussioner bland alla som är med.

Mer info

Mer information om NTK och nätverksmötet finns på deras webbplats. Vi ses!