Utbildning

“Det kostar pengar att inte veta” är något som vi lärt oss genom åren. Att inte se helheten och förstå innebörden av beslut är något som kan kosta pengar och tid. Genom åren har vi samlat på oss en hel kunskap och erfarenhet inom våra verksamhetsområden.

Kunskap som numera ofta har försvunnit inom företag, myndigheter och organisationer genom omorganiseringar och pensioneringar eller som är svår att hitta.

Vi har arbetat länge med det vi gör och vill vara ambassadörer för hantverket inom våra verksamhetsområden. Vi gillar det vi gör och vi vill dela med oss av vad vi lärt oss och den erfarenhet vi samlat på oss genom åren.

En del av utbildningarna vi genomför gör vi tillsammans med andra erfarna, bland annat inom konceptet Teleutbildningar.se.

Vår pedagogik bygger på inlärning – inte utlärning. Det ska vara lustfyllt att lära och tilltala både intellekt och känsla. Det åstadkommer vi genom att koppla utbildningen till deltagarnas egen verksamhet. Att deltagarna är aktiva är en förutsättning för ett effektivt lärande. Därför har vi bland annat tid för erfarenhetsutbyte och tid för att lära känna varandra.

Vår förhoppning är att man efter avslutad utbildning har fått kontakter och ett “litet nätverk” som man kan hålla kontakten med.

Vi erbjuder öppna och skräddarsydda utbildningar som fungerar som “kittet” mellan traditionella projektledningsutbildningar, ledarskapsutbildningar och rena teknik/produktutbildningar. Utbildningar och kurser som är mer praktiskt inriktade och som också fungerar som nätverksskapande.

Vi kan genomföra utbildningar både i våra lokaler som på plats hos er. Både under kontorstid som kvällar och helger. Vi vet att det ibland är svårt att komma ifrån eller få tiden att räcka till.

Våra utbildningar

Några av utbildningarna vi håller är:

  • Projektledning av festivaler och event
  • Teknisk projektledning
  • Teleansvar – Voice management
  • Contact Center management

 

Intresserad? Kontakta oss

7 + 15 =

Share This