En praktisk utbildning under en dag

Utbildning i telefoni för förvaltningsledare

På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver veta kring telefoni i din roll som förvaltningsledare. Vi går igenom de krav som ställs från bland annat ert Contact Center, er Helpdesk och hur telefonin påverkar företagets ansikte utåt.

Ja, jag vill veta mer om utbildningen

Utbildning i telefoni för förvaltningsledare

Om du inte tidigare arbetat med telefoni tidigare kan det vara svårt att ha överblicken hur telefoni är integrerad med övriga verksamheter och system.  Telefoni fungerar inte riktigt som en vanlig applikation eller som andra IT-system. Det är ett samspel mellan kundservice, teknik, ekonomi och beteende.

 Olika intressenter

Telefonin är mycket mer personlig och acceptansen för ett stopp eller dåligt fungerade lösningar är oftast väldigt låg. Telefonin är oftast integrerat i ett system men har många olika intressenter. Det kan vara den enskilde användaren, IT-supporten, Kontactcentrat men även slutkund och partners.

Det kan vara svårt att se helheten eller ha förståelse för varandras olika intresseområden och vilka krav som ställs för att det ska fungera för företaget eller organisationen. Vi lär dig vad de olika intressenterna har för grundläggande behov och vilka krav det kan ställas på dig i förvaltningen.

Innehåll

Vår utbildning i telefoni för förvaltningsledare tar bland annat upp följande ämnen:

  • hur telefoni som funktion fungerar
  • sambandet mellan teknik-ekonomi-service hänger ihop
  • krav och utmaningar som en ansvarig för ett Contact Center ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
  • krav och utmaningar som en ansvarig för telefonist/receptionistfunktion ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
  • hur telefoni hänger ihop med ansiktet utåt och många kunders syn på ditt företag eller organisation
  • krav som ställs på din telefonitjänst under en krissituation

 

Praktiskt inriktade

Vi försöker hålla våra kurser så praktiskt inriktade som möjligt. Meningen efter avslutad kurs är att du ska direkt kunna omsätta det vi tar upp i din vardag. Därför vill vi gärna att du är aktiv. Ställ frågor och ta gärna upp saker i din vardag så vi kan prata kring det. Att du som deltagare aktiva är en förutsättning för ett effektivt lärande.

Erfarenhetsutbyte

Vi tycker också att erfarenhetsbyte är viktigt. Att dela med oss. Vi försöker därför lägga in tid för erfarenhetsutbyte och för att lära känna varandra, främst i våra 2 dagarsutbildningar där vi också lagt in tid för social närvaro på kvällen.

Vår förhoppning är att du efter avslutad utbildning har fått kontakter och ett “litet nätverk” som du kan hålla kontakten med även efter utbildningen.

Fakta om utbildningen

Målgrupp

Vår utbildning i telefoni för förvaltningsledare vänder sig i första hand till dig som arbetar som förvaltningsledare för telefoni eller har motsvarande funktion.

Utbildningen är bra oavsett om du är ny på jobbet, vill bredda dina kunskaper och utvecklas i din roll eller bara träffa kollegor.

Längd

Kursen är en dag 1000-1700

Antal deltagare

Minst 5 och max 10 personer per grupp

Aktuella datum för öppen utbildning

Vi har idag ingen inplanerad öppen utbildning. Kontakta oss för mer information.

Andra alternativ

Utbildningen kan också genomföras som en företagsanpassad utbildning, antingen på plats hos er eller hos oss i våra lokaler i centrala Stockholm. Kontakta oss för mer information.

Kursavgift

4 850 SEK (exklusive moms). I kursavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Kursansvarig

Alf Kjeller

Alf Kjeller har över 30 års erfarenhet av att arbeta med telefoni och Contact Center. Han har arbetat som ansvarig för telefoni både i offentlig förvaltning och i privata företag. Alf arbetar som telekonsult, projektledare, utbildare och föreläsare.

Våra utbildningar

Telefoniansvar

Utbildning i telefoniansvar 

Utbildningen lotsar dig igenom krav som ställs på telefonin. De moment som berörs är bl a teknik, Customer experience, ekonomi, krishantering, systemförvaltning, leverantörsstyrning, projektplanering och support.

Du får tips och verktyg som du direkt kan omsätta. I våra öppna utbildningar lägger vi också extra tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Projektledning IT och telefoni

En bra grund för dig och er när ni ska planera för större förändringar inom IT, telefoni och Contact Center.  

Vi går igenom grunderna för ett projekt, hur man startar ett projekt och vad som krävs av en projektledare för att det ska bli en lyckad upphandling, implementation eller förändring.

UGL - Utveckling av grupp och ledare

 

UGL är Sveriges mest efterfrågade och en av de bästa ledarskapsutbildningarna som finns.

Fokus är på personligt ledarskap, feedback, kommunikation, individ- och grupputveckling. Allt i en underbar miljö och på kursgård som levererar kvalitetsmat och inspiration i internatform.

Telefoni för förvaltningsledare

Telefoni för förvaltningsledare

På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver veta kring telefoni i din roll som förvaltningsledare. Vi går igenom de krav som ställs från bland annat ert Contact Center, er Helpdesk och hur telefonin påverkar företagets ansikte utåt.

Du får konkreta tips och verktyg som du kan omsätta i din vardag. På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver kunna för att förstå hur telefonin fungerar för ditt företag eller organisation.

Contact Center Management och Bemanningsplanering

Utbildning i telefoniansvar

Sedan flera år samarbetar vi med Call center Management AB kring utbildningar och coachning inom hantverket Telefoni.

Vi utbildar och coachar i Contact Center Management och bemanningsplanering för dig som är chef för eller ansvarig för bemanningsplaneringen för ett Call-, eller Contact Center.

Mer information om dessa utbildningar hittar du på callcentermanagement.se.