Två dagar med allt kring företagets telefoni

Telefoniansvar

Vår utbildning i telefoniansvar lotsar dig igenom hur telefonin hänger ihop med företagets övriga system och applikationer. Du får konkreta tips och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Telefoni må vara en applikation bland andra, men den kräver en viss sakkunskap.

Ja, jag vill veta mer om utbildningen

Utbildning i telefoniansvar

Vår utbildning  i Telefoniansvar lotsar dig igenom hur telefonin hänger ihop med företagets övriga system och applikationer. Du får konkreta tips och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Telefoni må vara en applikation bland andra, men den kräver en viss sakkunskap.

Ny i rollen?

Om du är ny i rollen kan det vara svårt att ha överblicken och se helheten. Du ska ansvara för teknik, ekonomi, upphandlingar, service och att hålla kunder och kollegor nöjda.

På många företag och organisationer så har den traditionella rollen som ”teleansvarig” försvunnit. Ansvaret för telefonin är många gånger uppdelat mellan olika delar inom företaget och ibland är olika delar utlagda på underleverantörer eller outsourcat.

Det kan vara svårt att se helheten eller ha förståelse för varandras olika ansvarsområden och vilka krav som ställs för att det ska fungera för företaget eller organisationen.

Hur får du ihop det?

De utbildningar som finns är ofta systemutbildningar eller utbildningar i olika professioner t ex hur du tecknar avtal, chefsutbildning, ekonomi utbildning eller liknande. Men hur får du ihop det? Den här utbildningen fungerar som ”kittet” mellan dessa olika utbildningar.

Vår utbildning i telefoniansvar tar bland annat upp:

 • förstå hur telefoni som funktion fungerar
 • se hur sambandet mellan teknik-ekonomi-service hänger ihop
 • förstå vilka krav och utmaningar som en ansvarig för ett Contact Center ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
 • förstå vilka krav och utmaningar som en ansvarig för telefonist/receptionistfunktion ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
 • förstå vilka krav och utmaningar som en tjänsteägare eller systemförvaltare ställs inför
 • förstå vilka krav som ställs på din voicetjänst under en krissituation
 • argumentera för att flytta fram telefonin och dess roll i den totala kundupplevelsen (Customer Experience)
 • vikten av support, information och utbildning av användare i telefoni
 • förstå hur tekniken i stort fungerar
 • göra en projektplan och hur man kan organisera ett projekt för upphandling eller implementation
 • praktiska exempel från din vardag

Erfarenhetsutbyte

Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och att det finns tid för att lära känna de andra kursdeltagarna. På våra utbildningar brukar det vara en bra blandning – allt ifrån telefonister till IT chefer.

I och med att kursen är en 2 dagars kurs finns det tid för det än en 1 dagars kurs och det brukar bli intressanta diskussioner. Vi har också lagt in en gemensam middag som ingår i kursavgiften dag 1 just för att ge dig möjligheten att lära känna de övriga deltagarna.

Fakta om utbildningen

Målgrupp

Vår utbildning i Telefoniansvar är en bred utbildning och vänder sig till dig som arbetar med telefoni; som specialist, administratör, förvaltningsansvarig, telefonist-, receptionistansvarig eller kundtjänstchef.

Oavsett om du är ny på jobbet eller vill bredda dina kunskaper och utvecklas i din roll eller träffa kollegor.

Längd

Kursen är 2 dagar. Dag 1 1000-1700 och dag 2 0900-1600

Plats

Utbildningen kommer hållas i centrala Stockholm

Antal deltagare

Minst 5 och max 10 personer per grupp

Aktuella datum för öppen utbildning

Inga datum för öppna kurser är fastställda. Kontakta oss för info.

Alternativa möjligheter

Utbildningen kan också genomföras som en företagsanpassad utbildning, antingen på plats hos er eller hos oss.

Kursavgift

9 850 SEK (exklusive moms). I kursavgiften ingår kaffe, luncher, gemensam middag dag 1 och dokumentation.

Kursansvarig

Alf Kjeller

Alf Kjeller har över 30 års erfarenhet av att arbeta med telefoni och Contact Center. Han har arbetat som ansvarig för telefoni både i offentlig förvaltning och i privata företag. Alf arbetar som telekonsult, projektledare, utbildare och föreläsare.

Våra utbildningar

Telefoniansvar

Utbildning i telefoniansvar 

Utbildningen lotsar dig igenom krav som ställs på telefonin. De moment som berörs är bl a teknik, Customer experience, ekonomi, krishantering, systemförvaltning, leverantörsstyrning, projektplanering och support.

Du får tips och verktyg som du direkt kan omsätta. I våra öppna utbildningar lägger vi också extra tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Projektledning IT och telefoni

En bra grund för dig och er när ni ska planera för större förändringar inom IT, telefoni och Contact Center.  

Vi går igenom grunderna för ett projekt, hur man startar ett projekt och vad som krävs av en projektledare för att det ska bli en lyckad upphandling, implementation eller förändring.

UGL - Utveckling av grupp och ledare

 

UGL är Sveriges mest efterfrågade och en av de bästa ledarskapsutbildningarna som finns.

Fokus är på personligt ledarskap, feedback, kommunikation, individ- och grupputveckling. Allt i en underbar miljö och på kursgård som levererar kvalitetsmat och inspiration i internatform.

Telefoni för förvaltningsledare

Telefoni för förvaltningsledare

På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver veta kring telefoni i din roll som förvaltningsledare. Vi går igenom de krav som ställs från bland annat ert Contact Center, er Helpdesk och hur telefonin påverkar företagets ansikte utåt.

Du får konkreta tips och verktyg som du kan omsätta i din vardag. På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver kunna för att förstå hur telefonin fungerar för ditt företag eller organisation.

Contact Center Management och Bemanningsplanering

Utbildning i telefoniansvar

Sedan flera år samarbetar vi med Call center Management AB kring utbildningar och coachning inom hantverket Telefoni.

Vi utbildar och coachar i Contact Center Management och bemanningsplanering för dig som är chef för eller ansvarig för bemanningsplaneringen för ett Call-, eller Contact Center.

Mer information om dessa utbildningar hittar du på callcentermanagement.se.