Sveriges mesta ledarskapsutbildning

UGL - Utveckling av grupp och ledare

En av de bästa utbildningarna du kan gå som ledare. Du får lära dig om hur grupper och organisationer fungerar samt inte minst mycket om hur du själv fungerar i grupp. En utbildning vi verkligen rekommenderar.

Ja, jag vill veta mer om utbildningen

Sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning

UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Det är en veckolång utbildning och bygger på en teori om hur en grupp utvecklas över tid och visar samtidigt på individens roll i denna process. Utbildningen bygger främst på två olika teorier. Dels på Susan A. Wheelans forskning om en grupps stegvisa utveckling och vilket ledarskap som krävs i olika stadier. Dels på Will Schultz forskning om hur individer i en grupp påverkar samspelet.

Utbildningsmetoden är upplevelsebaserad inlärning och utformad genom praktiska moment som kopplas till teori vilket under veckan vävs ihop till en helhet. UGL ger unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap.

Målsättning

Målsättningen är att  att ge varje individ möjlighet att förstå vad som hindrar respektive främjar en grupps utveckling och hur ledarskapet bör anpassas till gruppens utveckling.

Delmål

 • Personlig utveckling
 • Förstå behovet av olika ledarstilar beroende på gruppens mognad och uppgift
 • Urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Få erfarenhet av olika former av lärande, enskilt och i grupp
 • Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg
 • Ökad självkännedom
 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

Detta görs genom att öka den egna förmågan att:

 • Kommunicera direkt och klart – att utgå från sig själv och sina egna behov för att bli klar och tydlig i sin kommunikation.
 • Ge och ta emot effektiv feedback (återkoppling) – vilket är en förutsättning för genomförande av förändringar och utveckling i samarbetet inom en grupp och därmed nå uppsatta mål.
 • Kunna se och hantera konflikter – genom att på ett mer moget sätt uttrycka och utbyta känslor och att bli respekterad för dem.
 • Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna – en grupp som strävar mot målen “samhörighet” och “effektivitet” måste för att lyckas genomgå samtliga faser.
 • Förstå och tillämpa olika ledarstilar – att medvetet välja ledarbeteende med hänsyn till i vilken fas av mognad gruppen befinner sig i är att tillämpa “situationsanpassat” ledarskap.

Om UGL

 

Är i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl, men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp.

Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa.

Detta gör att man som deltagare aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär man sig att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen.

Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra.

Fakta om utbildningen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli effektivare i din roll och i ditt arbete och passar alla som arbetar med andra människor – systemförvaltare, projektledare, utbildare, kundtjänstchefer, teleansvariga, IT-chefer, kundtjänstmedarbetare, säljare etc. Du behöver definitivt inte vara i en ledande befattning för att gå en UGL utbildning. Du kommer lära dig hur grupper fungerar och hur du själv fungerar i grupp. Du kommer få större självinsikt och ökat självförtroende. Något du kan ha nytta av i alla roller och situationer som du befinner dig i.

Längd

Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden.

Plats

Hotell Björkhaga, Bosebygdsvägen 13, 565 31 Mullsjö, Sverige

Antal deltagare

Minst 8 och max 12 personer per grupp

Aktuella datum för öppen utbildning 2020

 • v38: 14-18 september
 • v43: 19-23 oktober
 • v48: 23-27 november

Kursavgift

19 450 kr exkl moms. I kostnaden ingår utbildningsmaterial, mat och 4 nätters logi.

Kursledare

Michael Kröger

Kursen leds av  Michael Kröger tillsammans med en till av Försvarshögskolan certifierad handledare. Michael är en inspirerande coach med en stark passion för personlig utveckling. Han har en bred utbildning inom det beteendevetenskapliga området. Michael är certifierad kommunikologcertifierad coach (SCIC)diplomerad pedagogNLP Practitioner samt certifierad UGL-handledare. Hösten 2014 debuterade Michael som författare, med boken om kommunikation, fattarDu?!.

Våra utbildningar

Telefoniansvar

Utbildningen lotsar dig igenom krav som ställs på telefonin. De moment som berörs är bl a teknik, Customer experience, ekonomi, krishantering, systemförvaltning, leverantörsstyrning, projektplanering och support. Du får tips och verktyg som du direkt kan omsätta. Vi lägger också extra tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

LÄS MER

Telefoni för förvaltningsledare

På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver veta kring telefoni i din roll som förvaltningsledare. Vi går igenom de krav som ställs från bland annat ert Contact Center, er Helpdesk och hur telefonin påverkar företagets ansikte utåt.

Du får konkreta tips och verktyg som du kan omsätta i din vardag. På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver kunna för att förstå hur telefonin fungerar för ditt företag eller organisation.

LÄS MER

UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är Sveriges mest efterfrågade och en av de bästa ledarskapsutbildningarna som finns. Fokus är på personligt ledarskap, feedback, kommunikation, individ- och grupputveckling i en underbar miljö, en kursgård som levererar kvalitetsmat och inspiration i internatform.

LÄS MER

Projektledning IT

En bra grund för dig och er när ni ska planera för större förändringar inom IT, telefoni och Contact Center.  Vi går igenom grunderna för ett projekt, hur man startar ett projekt och vad som krävs av en projektledare för att det ska bli en lyckad upphandling, implementation eller förändring.

LÄS MER

Share This