Nätverksmöte kring GDPR och voice

I november har NTK – Nätverket för Telekomanvändare sitt sista nätverksmöte för detta år. Ämnet är högaktuellt. Den 25 maj 2018 börjar nämligen den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla i samtliga EU:s medlemsländer.

Lagen ställer strängare krav på hantering av personuppgifter än vad vår nuvarande lagstiftning gör. Myndigheter, företag och organisationer har fram till den 25 maj nästa år att anpassa sina processer, rutiner, avtal mm efter de nya kraven. GDPR ställer också krav på IT-systems tekniska utformning (sk privacy by design).

Brister i uppfyllelse av de nya reglerna kan ge upphov till höga böter, upp till 4% av koncernens globala omsättning.

Även telekomsystemen berörs

Under seminariet beskrivs övergripande den nya dataskyddsförordningen. Särskilt behandlas frågor om vad de nya reglerna innebär för voice-funktionalitet och andra telekomlösningar. Jag tror inte alla är medvetna om att deras telekomlösning också kan vara berörd. Det kan t ex röra sig om inspelningar av samtal (något som är vanligt i bland annat utbildningssyfte) eller samtalsloggar.

Pernilla Norman leder mötet

Seminariet leds av Pernilla Norman, advokat på LexIT med lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation som vid sidan av advokatyrket forskar i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon är ett uppskattad föreläsare och har skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering  av IT och telekommunikation.

Både jag och min samarbetspartner i Teleutbildningar.seJerry Nilsson – har arbetat med Pernilla i olika telekomuppdrag genom åren och jag tycker hon en av Sveriges absolut bästa advokater när det gäller IT och telekom. Bland annat har vi arbetat med upphandlingar av trafikavtal, telesystem, Contact Centerlösningar. Vi har också arbetat i uppdrag med att ta fram både leverantörs,- och kundavtal.

Mer information

Mer information om nätverksmötet och inbjudan hittar du på Nätverket för Telekomanvändares – NTKs hemsida.

Vi ses väl?