Vad har hänt sedan GDPR infördes i maj?

I maj började EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas och det nya regelverket ställer, som många säkert vet numer, stora krav på hur personuppgifter hanteras.

Nätverket för Telekomanvandare – NTK har i november ett uppföljande seminarie och medlemsmöte med just temat GDPR.

Innehåll

Advokat Pernilla Norman återkommer och går övergripande igenom de viktigaste delarna av Dataskyddsförordningen:

  • Första halvåret med GDPR – vad händer och vad har hänt sedan GDPR började tillämpas i maj?
  • Vad har företag och organisationer gjort för att anpassa sig till GDPR och vad behöver man göra?
  • Hur hanteras GDPR i telekom- och voice-lösningar?

En stor praktiskt fråga är hantering av personuppgiftsbiträdesavtal. Pernilla ger vid seminariet några praktiska infallsvinklar och verktyg, för att öka förståelsen för hur personuppgiftsbiträdesavtal kan hanteras och regleras.

Nätverksmötet leds av Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT. Pernilla har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Intresserad?

Nätverksmötet är på The Park i Stockholm den 29 november. All praktisk information och uppgifter om anmälan mm hittar du på NTKs web.

Sista dag för anmälan är den 23 november. Vi kanske ses?