Trender och framtidsspaning inom telefoni

Ni som inte var med på Nätverket för telekomanvändare – NTKs möte i torsdags då vi spekulerade i vad som kommer hända inom telekom och kommunikationsbranschen under året missade ett bra möte.

Temat var ”Framtidsspaning och trender 2020. Vad händer under året och hur påverkar det oss?” Bertil NordlundKnowit och Jukka RistijärviTelemanagement lotsade oss igenom de globala och heta frågorna kring 5G, IoT, RPA, robotisering och det som trendar nu.

Tala istället för att skriva

Det blev många diskussioner och en av sakerna som är så intressant nu är att rösten kommer komma tillbaka som ett viktigt kommunikationsmedel. Hur kul är inte det för en sådan som jag som hellre pratar än skriver? Men så är jag ju en ”gammal” telefonist också.

Med rösten kan vi kommunicera med händerna fria – när vi idrottar, när vi kör bil och vi kan nu även kommunicera med maskinerna. Men rösten kan vi vara nyanserade, personliga, föra en dialog och vi kan förmedla en sinnesstämning på ett helt annat sätt än med det skrivna ordet. Vi ser att rösten kommer komma tillbaka som något viktigt och därmed också vikten av telefoni och talkommunikation.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser nästa gång

Nästa nätverksmöte blir den 17 mars och temat är ”Vad hände med aktivitetsbaserade arbetsplatser? Hur får man kontoret att fungera när vi kommunicerar mer än någonsin via olika media?”. Kommer bli mycket intressant det med! Mer info kommer på NTKs web.