Företagsanpassad utbildning

I dag var jag i Mölndal och höll en företagsanpassad utbildning i Voice management och Contact Center management. Utbildningen var helt kundanpassad efter deras utvecklingsbehov.

I somras var det 30 år sedan jag började arbeta med telefoni och voice. Fortfarande är det lika kul och spännande. Tekniken har utvecklats och kommer fortsätta utvecklas, men fortfarande är det mycket som är lika. Människor gör affärer med människor och den mänskliga kontakten är viktig när den väl behövs.

Utbildning i Voice management

Utbildningen i Voice management har en betoning på teleansvar och fungerar som en introduktion till dig som fått ansvaret för företagets telefoni eller vill veta mer kring hur ditt företag kan utveckla din telefoni. Förutom delar kring just teleansvar innehåller utbildningen bland annat avsnitt kring kris-, och katastrofhantering, leverantörsstyrning, upphandling, kravställande, användarsupport och teleteknik.

Customer Experience (CX)

Delen med Contact Center management innehåller bland annat Customer Experience, hur du får företagets kanaler att hänga ihop och allmän uppbyggnad av ett Contact/Call center. Vi riktade också in oss på hur man startar upp ett Contact Center.

Praktiska tips och erfarenheter

Mycket betonades på praktiska tips och erfarenheter. Det finns många sätt att göra saker på och det finns egentligen inga riktiga ”sanningar”. I alla fall är det min erfarenhet.

Båda avsnitten är utdrag ut Teleutbildningar.se’s öppna utbildningar i Voice management/Teleansvar och Contact Center management.

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer.